Vintereftersyn


Tilbud om vintereftersyn af huse

Nedenstående ordning er ophørt på grund af manglende interesse.

Vintertilsyn. I perioden november til marts tilbyder jeg at inspicere dit sommerhus indvendigt og udvendigt hver 14. dag.
El-måleren aflæses og log føres for hvert besøg.
Konstateres unormale ting, bliver du kontaktet.
Har du glemt at slukke eller tænde et eller andet, bliver det ordnet.
Dagen efter en storm foretages ekstra inspektion.
Vinterklargøring udføres efter aftale.
Ring 298 95 298

Hilsen
Kaj Christensen
Vester Storetoft 19