Vej, grundvand, dræn mv.


Vejvedligehold og samarbejde mellem kommune og grundejerforeninger.


Oversvømmelser og Fanø Kommunes klimatilpasningsplan

Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho følger tæt problemerne vedr. de tilbagevendende oversvømmelser i dele af sommerhusområdet. I den forbindelse følger vi også Fanø Kommunes Klimatilpasningsplan, som p.t. er ved at blive revideret og havde høringsfrist den 4.11.2022. Udkast til ny klimahandlingsplan er indleveret til politisk behandling i januar 2023, og Grundejerforeningens høringssvar kan ses her.

Se også den gamle klimatilpasningsplan fra 2013 her

Ansvar for vandløb og grøfter

På baggrund af flere henvendelser vedr. afvandingsproblemer gøres hermed opmærksom på, at det påhviler grundejerne selv at oprense og vedligeholde grøfter og rørledninger ved private grunde og langs de private fællesveje. Når der falder rigtig meget regn, er det meget nødvendigt, at de enkelte grundejere tjekker deres grøfter og rørføringer f.eks. under indkørslen til grundstykket.

Det kan også være en rigtig god anledning til en snak med sommerhusnaboerne, for flere er afhængige af, at grøfter og rørføringer fungerer efter hensigten.

Læs evt. mere på Fanø Kommunes hjemmeside: https://nordbyrenovation.dk/

Nordby renovation kan evt. rekvireres til at gennemskylle/rense drænrør. Se mere på Nordby Renovations hjemmeside her