Nyheder
  • Information om grundejerforeningsbestyrelsens indsats i forhold til vinterens og forårets oversvømmelser. Se under Grundvand, dræn mv.
  • Information om vedligeholdelse af dræn og grøfter. Se under Grundvand, dræn mv.
  • Læs herunder om grundejerforeningens næste generalforsamling lørdag den 3. april 2021 kl. 10-12 i Sønderho forsamlingshus..
  • Se bl.a. også links til Fanø Kommune, Fanø Kommunes Klimatilpasningsordning og affaldsordningen for sommerhuse.
  • Og udlever/tilsend meget gerne folderen om færdsel i klitterne til brugere og lejere af jeres sommerhuse.


Grundejerforeningens generalforsamling 2020 (UDSAT)

Grundejerforeningens generalforsamling lørdag den 11. april 2020  er udsat p.g.a. coronavirus.

Bestyrelsen afholder generalforsamling 2020 sammen med generalforsamlingen 2021. Tidspunktet er fastsat til lørdag den 3. april 2021 kl. 10-12. Allerede nu kan dagsorden, beretning, regnskab for 2019 samt budgetforslag for 2020 ses under Generalforsamlinger.


Energistrategi 2035 for Fanø

Læs kommunenes langsigtede strategi for energiforsyningen på https://www.fanoe.dk/nyheder/energistrategi-for-fanoe-2035

Links

Link til folder om færdsel i klitterne:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89809/Klitter%20-%20Benyttelse%20og%20beskyttelse.pdf

Link til Fanø Kommune: https://www.fanoe.dk/

Link til Fanø Kommunes klimatilpasningsordning af 2014: https://dokument.plandata.dk/12_2963534_1412760958847.pdf

Link til kommunens affaldsordning for sommerhuse: https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/affaldsordning-sommerhuse

Link til Fanø Kommunes høringer og tilladelser: https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser