Nyheder

Den store høneklit

En flok fra Kukkedal arbejdede i Bededagene sammen med Kim Fischer og efter aftale med Fanø Kommune og Skov- og Naturstyrelsen på at genoprette den menneskeskabte ødelæggelse af den førhen så smukke høje klit på Hønen.
Sammen hentede vi fyrregrene og -kvas i plantagen og lagde det rundt i klitranden til beskyttelse af klitten. Nu håber vi på at det hjælper, så klitten kan blive “rask igen”.

Generalforsamling 2020 og 2021

Som generalforsamlingen 2020 måtte den planlagte generalforsamling  3.4.2021 desværre også udsættes pga forsamlingsrestriktioner i forbindelse med Covid 19. En ny dato er endnu ikke fastlagt. Generalforsamlingen var tiltænkt også at være en opsamling på den aflyste generalforsamling i 11. april 2020.

Dagsorden for den aflyste generalforsamling 2020, herunder beretning og  regnskab for 2019 samt budgetforslag for 2020 kan ses under Generalforsamlinger.

Links til øvrige informationer på hjemmesiden

  • Information om grundejerforeningsbestyrelsens indsats i forhold til vinterens og forårets oversvømmelser. Se under Grundvand, dræn mv.
  • Information om vedligeholdelse af dræn og grøfter. Se under Grundvand, dræn mv.
  • Se bl.a. også i venstre spalte af denne side links til Fanø Kommune, Fanø Kommunes Klimatilpasningsordning og affaldsordningen for sommerhuse.
  • Og udlever/tilsend meget gerne folderen om færdsel i klitterne til brugere og lejere af jeres sommerhuse.


Energistrategi 2035 for Fanø

Læs kommunenes langsigtede strategi for energiforsyningen på https://www.fanoe.dk/nyheder/energistrategi-for-fanoe-2035

Links

Link til folder om færdsel i klitterne:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89809/Klitter%20-%20Benyttelse%20og%20beskyttelse.pdf

Link til Fanø Kommune: https://www.fanoe.dk/

Link til Fanø Kommunes klimatilpasningsordning af 2014: https://dokument.plandata.dk/12_2963534_1412760958847.pdf

Link til kommunens affaldsordning for sommerhuse: https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/affaldsordning-sommerhuse

Link til Fanø Kommunes høringer og tilladelser: https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser