Nyheder

Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde.

Udviklingsplan Rindby Strand & ankomsten til Fanø.

I efteråret 2022 blev der på foranledning af Fanø Kommune udarbejdet rapporten: ”Udviklingsplan Rindby Strand & ankomsten til Fanø”, som efter en høringsfase og udtalelser fra forskellige organisationer blev afleveret til byrådet lige før jul. Udviklingsplanen blev godkendt på byrådets møde den 20/02 og blev  sendt ud til offentlig høring, med deadline for høringssvar 27/03 kl 23:59.

Planen kan hentes på Fanø Kommunes webside: https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/offentlig-hoering-om-udviklingsplan-for-rindby-strand-og-ankomsten-til-fanoe. Planen er på 75 sider, men den er værd at bruge tid på.

Bestyrelsen her besluttet at udarbejde et høringssvar, som vil blive lagt på websiden i god tid inden generalforsamlingen, men på grund af den korte deadline kan vi ikke nå en dialog med medlemmerne inden svaret bliver indsendt. De, der efter at have læst planen har kommentarer eller forslag, opfordres derfor til selv at indsende høringssvar gennem portalen på websiden, der er åben for alle.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


Grunderjerforeningens høringssvar af 26.3.2023 vedr.  Udviklingsplan Rindby Strand mv


Grundejerforeningens høringssvar af 16.8. vedr. (ideer og forslag til) hotelprojekt i Rindby


Grundejerforeningens høringssvar af 4.11.2022 vedr.  klimatilpasningsplan 2022-29


Bord- og bænkesæt ved nedkørslen til Sønderho Strand

Grundejerforeningen har foranlediget et rustikt bord-bænkesæt opsat ved nedkørslen til stranden fra Sønderho Strandvej. Dette blev fejret ved en indvielse påskelørdag med bl.a. tale ved formand for Grundejerforeningen, Anton Pedersen.


Grundejerforeningens høringssvar af 21.11.2021 til Forslag Kommuneplan 2021 


Den store høneklit

En flok fra Kukkedal arbejdede i Bededagene sammen med Kim Fischer og efter aftale med Fanø Kommune og Skov- og Naturstyrelsen på at genoprette den menneskeskabte ødelæggelse af den førhen så smukke høje klit på Hønen. Sammen hentede vi fyrregrene og -kvas i plantagen og lagde det rundt i klitranden til beskyttelse af klitten. Nu håber vi på at det hjælper, så klitten kan blive “rask igen”.

Links til øvrige informationer på hjemmesiden

  • Information om grundejerforeningsbestyrelsens indsats i forhold til vinterens og forårets oversvømmelser. Se under Vej, grundvand, dræn mv.
  • Information om vedligeholdelse af dræn og grøfter. Se under Vej, grundvand, dræn mv.
  • Se bl.a. også i højre spalte af denne side links til Fanø Kommune, Fanø Kommunes Klimatilpasningsordning og affaldsordningen for sommerhuse.
  • Og udlever/tilsend meget gerne folderen om færdsel i klitterne til brugere og lejere af jeres sommerhuse.


Energistrategi 2035 for Fanø

Find og læs kommunens strategi for energiforsyningen 2035 her.