Nyheder
  • Se information om vedligeholdelse af dræn og grøfter og om grundejerforeningens næste generalforsamling.
  • Se også links til Fanø Kommune og affaldsordningen for sommerhuse.
  • Og udlever/tilsend meget gerne folderen om færdsel i klitterne til brugere og lejere af jeres sommerhuse.


Grundejerforeningens generalforsamling 2020 (UDSAT)

Grundejerforeningens generalforsamling lørdag den 11. april 2020  er udsat p.g.a. coronavirus.

Bestyrelsen afholder generalforsamling 2020 sammen med generalforsamlingen 2021. Tidspunkt følger, men allerede nu kan dagsorden, beretning og regnskab for 2019 samt budgetforslag for 2020 ses under Generalforsamlinger.


Ansvar for vandløb og grøfter

På baggrund af flere henvendelser vedr. afvandingsproblemer gøres hermed opmærksom på, at det påhviler grundejerne selv at oprense og vedligeholde grøfter og rørledninger ved private grunde og langs de private fællesveje. Da der er faldet rigtig meget regn, er det meget nødvendigt, at de enkelte grundejere tjekker deres grøfter og rørføringer f.eks. under indkørslen til grundstykket.

Det kan også være en rigtig god anledning til en god snak med
sommerhusnaboerne, for flere er afhængige af, at grøfter og rørføringer fungerer efter hensigten.

Læs evt. mere på Fanø Kommunes hjemmeside: https://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/vandloeb-og-groefter

Nordby renovation kan evt. rekvireres til at gennemskylle/rense drænrør. Se hjemmesiden her: http://www.nordbyrenovation.dk/p/slamsugning.html


Energistrategi 2035 for Fanø

Læs kommunenes langsigtede strategi for energiforsyningen på https://www.fanoe.dk/nyheder/energistrategi-for-fanoe-2035

Links

Link til folder om færdsel i klitterne:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89809/Klitter%20-%20Benyttelse%20og%20beskyttelse.pdf

Link til Fanø Kommune: https://www.fanoe.dk/

Link til kommunens affaldsordning for sommerhuse: https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/affaldsordning-sommerhuse

Link til Fanø Kommunes høringer og tilladelser: https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser