Nyheder

Desværre må også den planlagte generalforsamling  3.4.2021 udsættes pga forsamlingsrestriktioner i forbindelse med Covid 19. En ny dato er endnu ikke fastlagt.

Kære Grundejere
Ledningsbrud på vandledninger i Sønderho området!!
Fanø Vand meddeler, at der er sket ledningsbrud et eller flere steder på vandledningerne i Sønderho området. Vær derfor opmærksom på, om det kan være ved jeres sommerhus.
Efter en periode med hård frost, og hvor vi nærmer os tøvejr, kan der være risiko for frostsprængninger af vandrør. Har du ikke selv mulighed for at tilse huset, kan du kontakte naboer, venner eller grundejerforeningen.

Nyhed lagt ind 15.2.2021 af formanden

  • Information om grundejerforeningsbestyrelsens indsats i forhold til vinterens og forårets oversvømmelser. Se under Grundvand, dræn mv.
  • Information om vedligeholdelse af dræn og grøfter. Se under Grundvand, dræn mv.
  • Læs herunder om grundejerforeningens næste generalforsamling lørdag den 3. april 2021 kl. 10-12 i Sønderho forsamlingshus..
  • Se bl.a. også links til Fanø Kommune, Fanø Kommunes Klimatilpasningsordning og affaldsordningen for sommerhuse.
  • Og udlever/tilsend meget gerne folderen om færdsel i klitterne til brugere og lejere af jeres sommerhuse.


Grundejerforeningens generalforsamling 2020 (UDSAT)

Grundejerforeningens generalforsamling lørdag den 11. april 2020  er udsat p.g.a. coronavirus.

Bestyrelsen afholder generalforsamling 2020 sammen med generalforsamlingen 2021. Tidspunktet er fastsat til lørdag den 3. april 2021 kl. 10-12. Allerede nu kan dagsorden, beretning, regnskab for 2019 samt budgetforslag for 2020 ses under Generalforsamlinger.


Energistrategi 2035 for Fanø

Læs kommunenes langsigtede strategi for energiforsyningen på https://www.fanoe.dk/nyheder/energistrategi-for-fanoe-2035

Links

Link til folder om færdsel i klitterne:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89809/Klitter%20-%20Benyttelse%20og%20beskyttelse.pdf

Link til Fanø Kommune: https://www.fanoe.dk/

Link til Fanø Kommunes klimatilpasningsordning af 2014: https://dokument.plandata.dk/12_2963534_1412760958847.pdf

Link til kommunens affaldsordning for sommerhuse: https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/affaldsordning-sommerhuse

Link til Fanø Kommunes høringer og tilladelser: https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser