Nyheder
  • Se information om vedligeholdelse af dræn og grøfter og om grundejerforeningens næste generalforsamling.
  • Se også links til Fanø Kommune og affaldsordningen for sommerhuse.
  • Og udlever/tilsend meget gerne folderen om færdsel i klitterne til brugere og lejere af jeres sommerhuse.


Vandløb og grøfter

På baggrund af flere henvendelser vedr. afvandingsproblemer gøres hermed opmærksom på, at det påhviler grundejerne selv at oprense og vedligeholde grøfter og rørledninger ved private grunde og langs de private fællesveje. Da der er faldet rigtig meget regn, er det meget nødvendigt, at de enkelte grundejere tjekker deres grøfter og rørføringer f.eks. under indkørslen til grundstykket.

Det kan også være en rigtig god anledning til en god snak med
sommerhusnaboerne, for flere er afhængige af, at grøfter og rørføringer fungerer efter hensigten.

Læs evt. mere på Fanø Kommunes hjemmeside: https://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/vandloeb-og-groefter

Nordby renovation kan evt. rekvireres til at gennemskylle/rense drænrør. Se hjemmesiden her: http://www.nordbyrenovation.dk/p/slamsugning.html


Generalforsamlingen 2020

Generalforsamling 2020 afholdes lørdag den 11. april (påskelørdag) kl. 10-12 i Sønderho Forsamlingshus.

Grundejerforeningen vil være vært ved kaffe og rundstykker, og der vil i forbindelse med generalforsamlingen være et kulturelt indslag.


Energistrategi 2035 for Fanø

Læs kommunenes langsigtede strategi for energiforsyningen på https://www.fanoe.dk/nyheder/energistrategi-for-fanoe-2035

Links

Link til folder om færdsel i klitterne:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89809/Klitter%20-%20Benyttelse%20og%20beskyttelse.pdf

Link til Fanø Kommune: https://www.fanoe.dk/

Link til kommunens affaldsordning for sommerhuse: https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/affaldsordning-sommerhuse

Link til Fanø Kommunes høringer og tilladelser: https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser