Kontakt & indmeldelse


Kontaktinformation

Foreningen: info@soenderho-grundejer.dk

Formand: Anton Pedersen. Mail: ellenanton@turbopost.dk. Tlf. 22570456

Kasserer: Aage Gram. Mail: kasserer@grundejer-soenderho.dk. Tlf. 40841315

Sekretær: Dorthe Lodberg. Mail: dolodberg@gmail.com. Tlf. 21365938

Næstformand: Klaus Ulrik Christiansen. Mail: mail@kluc-vinklub.dk. Tlf. 30741614

Bestyrelsesmedlem: Jan Kieler. Mail: janmosbechkieler@gmail.com. Tlf. 40187750

Suppleant: Jørgen Mørup. Mail: jm@moerup-stof.dk. Tlf. 40157420

Se Grundejerforeningens vedtægter her


Om kontingent og medlemstal

200 kr. i 2021

Antal medlemmer april 2021: 106


Indmeldelsesblanket

    Navn:

    Hjemadresse:

    Sommerhusadresse:

    Telefonnummer:

    Mailadresse: