Kontakt & indmeldelse


Kontaktinformation

Foreningen: info@soenderho-grundejer.dk

Formand: Jens Jørgensen, Lodne Bjerge 9. Mail: jensjorgensendk@gmail.com. Tlf. 5380 4650

Næstformand: Anton Pedersen, Skræddermarken 38. Mail: ellenanton@turbopost.dk. Tlf. 2257 0456

Kasserer: Finn Mengel, Præstens Toft 7. Mail: finn@mengelnet.dk.

Sekretær: Dorthe Lodberg, Kukkedal 7. Mail: dolodberg@gmail.com. Tlf. 2136 5938

Bestyrelsesmedlem: Ejnar Jakobsen, Lodne Bjerge 8. Mail: ejnarjakobsen@outlook.com. Tlf. 9380 8653

Suppleant: Anne-Marie Jørsboe, Lodne Bjerge 17. Mail: annemariejoersboe@gmail.com

Suppleant: Torben Golles. Søndermarken 6. Mail: golles@sib.dk. Tlf. 2043 4919

Vejformand: Jens Jørgensen. Mail: jensjorgensendk@gmail.com. Tlf. 5380 4650

Se Grundejerforeningens vedtægter her


Om kontingent og medlemstal

200 kr. i 2024

Antal medlemmer juli 2024: 185


Indmeldelsesblanket

    Navn:

    Hjemadresse:

    Sommerhusadresse:

    Telefonnummer:

    Mailadresse: