Fra samarbejdspartnere


Fanø Kommune

Digitalt dialogmøde torsdag den 15. april 2021 blev ikke afholdt pga tekniske problemer.

Dialog med kommunen 16.4.2020 blev aflyst pga coronavirus.

Andre møder/samarbejder med kommunen


Grønt Råd Fanø

2021: Referat af møder i Grønt Råd Fanø: 24.3.2021 og 25.8.2021 . Mødet den 3. marts afholdtes digitalt pga Covid19.

2020: Referat af møde 3.3.2020 – referat  + Bilag vedr. sammensætning af § 17 stk. 4-udvalg. Grønt Råds møde den 24.9.2020 blev aflyst pga Corona.


Grønt Råd Esbjerg


Andre

Hvorfor et vandland på Fanø. Bilag til dialogmøde 10.9.2020

Henvendelse til sommerhusejere vedr. vandland. Bilag til dialogmøde 10.9.2020