Fra samarbejdspartnere


Fanø Kommune

Digitalt dialogmøde torsdag den 15. april 2021 blev ikke afholdt pga tekniske problemer.

Dialog med kommunen 16.4.2020 blev aflyst pga coronavirus.


Grønt Råd Fanø

Mødedatoer for Grønt Råd Fanø i 2021: 20210324 Referat fra Grønt Råd Fanø, 23. juni og 13. oktober. Mødet den 10. marts afholdes digitalt pga Covid19.

Grønt Råds møde den 24.9.2020 blev aflyst pga Corona


Grønt Råd Esbjerg

Mødedatoer for Grønt Råd Esbjerg i 2021: 3. marts, 16. juni og 6. oktober.

Referater fra Rådets møder kan læses her: https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/natur/det-groenne-raad/referater


Andre

Hvorfor et vandland på Fanø. Bilag til dialogmøde 10.9.2020

Henvendelse til sommerhusejere vedr. vandland. Bilag til dialogmøde 10.9.2020