Uncategorized

Henvendelse fra Nordsøbadet

Henvendelse fra Nordsøbadet 150 150 admin

På vegne af bestyrelsen for støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø, tillader jeg mig at rette henvendelse til dig. Dette gør jeg, da vi meget gerne vil i dialog med samtlige grundejerforeninger på Fanø.

Nogle af grundejerforeningerne ved (forhåbentligt) besked om at vi i støtteforeningen forsøger at skabe nyt liv i den tomme bygning på adressen Stranvejen 52, der indtil 2012 har huset et aktivt badeland. Disse faciliteter står ubrugt hen og Ejerforeningen FanøBads Ferielejligheder har på deres generalforsamling sidste år valgt at skænke disse faciliteter til Fanø. I april 2019 blev der sat en ny bestyrelse, og vi arbejder intenst på at skabe kapital. Målet er 8 millioner, gennem udstedelse af folkeaktier og fondssøgning.

Det er her grundejerforeningerne kommer ind i billedet. Vi vil nemlig gerne i dialog med sommerhusejerne på Fanø, og opfordre til at tilegne sig en folkeaktie til kr. 1.500. Vi mener at et vandkulturhus vil gavne Fanø i mange henseende, og skabe grundlag for mere helårsturisme. Når de 8 millioner er indsamlet, vil Slotssøbadet Kolding drifte det som en selvejende institution. De har udarbejdet beregninger for renoveringen og driften, se nærmere på vores hjemmeside www.nordsoebadetfanoe.nu. Deres tilbud står dpg ikke åbent i evighed, så det er nu vi skal vise, at der er folkelig opbakning til projektet. Det vil også have stor betydning for den videre fondssøgning.

Der er ingen risiko forbundet med købet af en folkeaktie, det er ren støtte til projektet, og bliver projektet mod al forventning ikke realiseret tilbagebetales folkeaktien. Vi har dog i bestyrelsen brug for penge til markedsføring og trykning heraf, så tilbagebetalingen sker forholdsvis til beholdningens sum. F.eks har vi indtil videre brugt små 10.000 i afholdelse af events, markedsføring, annoncering, hjemmeside etc. Dette fordeles ud over de, der har tegnet en folkeaktie, og de vil f.eks få 1.440 retur.

Vi synes, at det er et lille beløb at satse for at få et projekt op at stå, der ifølge Slotssøbadet Kolding, kan give gennemsnitligt vil give 17 overnatninger mere i udlejning. De drifter også svømmehallen i Vamdrup, og har lige haft 25 års jubilæum i Kolding, så vi er slet ikke i tvivl om at det er de helt rigtige til at drifte Nordsøbadet Fanø. Projektet gavner dog mange andre end sommerhusudlejere, mange lokale har også tegnet en folkeaktie. Vi har også indsamlingsbøsser stående rundt på Fanø, og her er indtil videre indsamlet kr. 5.000 via disse. Der er på nuværende tidspunkt tegnet 165 folkeaktier og indsamlet kr. 450.000 med sponsorater.

Jeg kunne skrive endnu mere om projektet, men vil sige tak for din tid for nu. Jeg tillader mig dog at vedhæfte en invitation til Åbent Hus i det gamle badeland, en liste over bestyrelsesmedlemmerne og general information, som vi håber I vil formidle videre til sommerhusejerne. (OBS Åbent hus er torsdag den 15. august kl. 14.30 – 18.00)

Afslutningsvist vil jeg henvise til vores hjemmeside og facebookgruppe med samme navn, hvor I kan følge projektet.

Har du spørgsmål, kommentar eller andet indspark, hører vi gerne fra dig.

Med venlige hilsner
Søs
På vegne af bestyrelsen
Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø
cvr.nr. 39750589

Bestyrelsesmøde den 17.2.19

Bestyrelsesmøde den 17.2.19 150 150 claus

Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

Dagsorden bestyrelsesmøde

 

Dato / tid: Søndag d. 17.2.19. kl. 10.

Sted: Vester Storetoft 38b.

Til stede: Aage, Bjarne, Anton, Claus, Dorthe

Afbud: Finn

Dagsorden

 

Referat
Godkendelse af dagsorden

 

OK
Siden sidst

 

Kommunen er vejmyndighed og skal behandle ansøgninger om skiltning på private fællesveje. Vi fik afslag på opsætning af ”børn leger” skilt med 20 km´s hastigheds-begrænsning på Peder Arres Mark og Lodne Bjerge. Vi afventer Fanø Kommunes behandling af opsætning af ny ”børn leger” skilt uden påtegnet hastighedsbegrænsning. Hvis der er andre private fællesveje, der kan have behov for skiltning, så skal kommunen søges.

 

Der er udtrykt fælles interesse for samarbejde mellem Grundejerforeningen Bjerges Leje og Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde. Vi følger op på mulig mødedato senere i 2019.

 

Kommunen har inviteret alle sommerhusejere til orienteringsmøde vedr. spildevandsplanen. Link til spildevandsplanen i invitationen. Grundejerforeningsrepræsentanter er inviteret til formøde d. 23.2. Anton deltager.

 

Borgerforeningen Sønderho vil meget gerne samarbejde med grundejerforeningen. Vi kontakter hinanden, når der er brug for det.

 

Anton refererer fra §17.4. udvalget, hvor fokus er på muligheder for reduktion af CO2. på Fanø. Til april skal udvalget fremlægge et forslag til Teknik og Miljø-udvalget.

 

Der er møde i Grønt Råd d. 27.2. Dorthe har ikke modtaget ønsker til dagsorden fra øvrige grundejerforeninger. Dagsorden fra kommunen er tilsendt kontaktpersonerne.

Emner

Udarbejde henvendelse om vedligehold af grusveje til kommunen.

 

 

Endelig planlægning af generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagemelding på menu til generalforsamlingen (DL)

 

 

Grundejerforeningen ønsker at understøtte, der er gode grusveje at færdes på. Claus kontakter Bjarne Brinch mp. på et møde.

 

 

Claus sørger for det fremgår af dagsordenen, hvem der er på valg på generalforsamlingen.

Medlemmer gøres opmærksom ledige bestyrelsesposter.

Claus spørger sidste års dirigent, om han vil påtage sig det igen.

 

Kontingentet følger kalenderåret. Kontingentopkrævninger udsendes i januar med indbetalingsfrist d. 1.4.

Dorthe sender materialet til generalforsamlingen til Claus, der lægger det på hjemmesiden. Dorthe henviser til hjemmesiden på facebook. vedr.

 

Menu 100 kr. p.p. Dorthe bestiller endeligt.

 

Hjemmesiden

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

 

Vi har fået ny og mere overskuelig hjemmeside. Vi flytter vores hjemmeside over til host ”Ravn hjemmeside”, som har bistået med opsætningen og vi kan få den nødvendige assistance. Pris 99 kr. pr. mdr. Claus tilbyder fortsat at være webmaster også efter generalforsamlingen, indtil den nye bestyrelse har etableret sig.

 

Der er oprettet en facebook-gruppe med adr.: https://www.facebook.com/S%C3%B8nderho-Grundejerforening-291776141446334/

Dorthe lægger velkomsthilsen på facebook-gruppen. Når bestyrelsen lægger nyt på hjemmesiden, gøres der opmærksom på dette på facebook.

 

Budget

 

Budgettet er stemmer og er klar til generalforsamlingen.

 

Evt.

 

 
Punkter til næste møde

 

Afgøres af den nye bestyrelse.
Næste møde

 

Næste møde fastlægges af den nye bestyrelse, efter konstitueringen.

 

Hello world!

Hello world! 150 150 admin

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!