Bestyrelsesmøde den 17.2.19

Bestyrelsesmøde den 17.2.19

Bestyrelsesmøde den 17.2.19 150 150 claus

Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

Dagsorden bestyrelsesmøde

 

Dato / tid: Søndag d. 17.2.19. kl. 10.

Sted: Vester Storetoft 38b.

Til stede: Aage, Bjarne, Anton, Claus, Dorthe

Afbud: Finn

Dagsorden

 

Referat
Godkendelse af dagsorden

 

OK
Siden sidst

 

Kommunen er vejmyndighed og skal behandle ansøgninger om skiltning på private fællesveje. Vi fik afslag på opsætning af ”børn leger” skilt med 20 km´s hastigheds-begrænsning på Peder Arres Mark og Lodne Bjerge. Vi afventer Fanø Kommunes behandling af opsætning af ny ”børn leger” skilt uden påtegnet hastighedsbegrænsning. Hvis der er andre private fællesveje, der kan have behov for skiltning, så skal kommunen søges.

 

Der er udtrykt fælles interesse for samarbejde mellem Grundejerforeningen Bjerges Leje og Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde. Vi følger op på mulig mødedato senere i 2019.

 

Kommunen har inviteret alle sommerhusejere til orienteringsmøde vedr. spildevandsplanen. Link til spildevandsplanen i invitationen. Grundejerforeningsrepræsentanter er inviteret til formøde d. 23.2. Anton deltager.

 

Borgerforeningen Sønderho vil meget gerne samarbejde med grundejerforeningen. Vi kontakter hinanden, når der er brug for det.

 

Anton refererer fra §17.4. udvalget, hvor fokus er på muligheder for reduktion af CO2. på Fanø. Til april skal udvalget fremlægge et forslag til Teknik og Miljø-udvalget.

 

Der er møde i Grønt Råd d. 27.2. Dorthe har ikke modtaget ønsker til dagsorden fra øvrige grundejerforeninger. Dagsorden fra kommunen er tilsendt kontaktpersonerne.

Emner

Udarbejde henvendelse om vedligehold af grusveje til kommunen.

 

 

Endelig planlægning af generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagemelding på menu til generalforsamlingen (DL)

 

 

Grundejerforeningen ønsker at understøtte, der er gode grusveje at færdes på. Claus kontakter Bjarne Brinch mp. på et møde.

 

 

Claus sørger for det fremgår af dagsordenen, hvem der er på valg på generalforsamlingen.

Medlemmer gøres opmærksom ledige bestyrelsesposter.

Claus spørger sidste års dirigent, om han vil påtage sig det igen.

 

Kontingentet følger kalenderåret. Kontingentopkrævninger udsendes i januar med indbetalingsfrist d. 1.4.

Dorthe sender materialet til generalforsamlingen til Claus, der lægger det på hjemmesiden. Dorthe henviser til hjemmesiden på facebook. vedr.

 

Menu 100 kr. p.p. Dorthe bestiller endeligt.

 

Hjemmesiden

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

 

Vi har fået ny og mere overskuelig hjemmeside. Vi flytter vores hjemmeside over til host ”Ravn hjemmeside”, som har bistået med opsætningen og vi kan få den nødvendige assistance. Pris 99 kr. pr. mdr. Claus tilbyder fortsat at være webmaster også efter generalforsamlingen, indtil den nye bestyrelse har etableret sig.

 

Der er oprettet en facebook-gruppe med adr.: https://www.facebook.com/S%C3%B8nderho-Grundejerforening-291776141446334/

Dorthe lægger velkomsthilsen på facebook-gruppen. Når bestyrelsen lægger nyt på hjemmesiden, gøres der opmærksom på dette på facebook.

 

Budget

 

Budgettet er stemmer og er klar til generalforsamlingen.

 

Evt.

 

 
Punkter til næste møde

 

Afgøres af den nye bestyrelse.
Næste møde

 

Næste møde fastlægges af den nye bestyrelse, efter konstitueringen.