Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho


Sønderho og naturen omkring Sønderho er noget ganske særligt – lad os sammen passe godt på det.

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde.

Det var en stor fornøjelse, at så mange mødte op til den stiftende generalforsamling i 2017 og vedtog at etablere grundejerforeningen.

På dagen meldte 47 sig ind, primo 2020 er vi 90, og vi håber at flere vil følge efter. Jo flere vi er og jo bedre vi dækker området, jo vægtigere en stemme kan vi tale med overfor myndigheder mv.

Den nyvalgte bestyrelse holdt sit første møde den 1.5.2017 i Sønderho. Siden har der været afholdt yderligere tre generalforsamlinger. Flere af de gamle bestyrelsesmedlemmer har haft lyst til at fortsætte og nye er kommet til. Det er godt for en nydannet forening.

Bestyrelsen afholder fire årlige møder, og vi modtager gerne inspiration til emner, vi skal arbejde med.

Indtil videre kan vi kontaktes på følgende mailadresser: postmaster@soenderho-grundejer.dk, men sæt indtil videre også sekretæren på cc: dolodberg@gmail.com, da vi lige nu gerne vil sikre os, at jeres evt. henvendelser kommer igennem til bestyrelsen.

Vedtægter for grundejerforeningen vedtaget 18.6.2019 kan ses her.

Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

Seneste opdatering: 17.2.2020 v/Karin Lodberg