Velkommen til Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde


Sønderho og naturen omkring Sønderho er noget ganske særligt – lad os sammen passe godt på den.

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde.

Foreningen blev stiftet i 2017 og har i juli 2024 185 medlemmer; men målet er naturligvis, at samtlige grundejere Sønderho sommerhusområde er medlem af foreningen.

Foreningens formål er:

  • at varetage sommerhusejernes interesser i forhold til offentlige myndigheder.
  • at varetage sommerhusejernes interesser i forhold til andre lokale foreninger.
  • at medvirke til at sommerhusområdet i Sønderho opleves attraktivt.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen arbejder overordnet for, at Fanø – Sønderho forsat skal være et attraktivt sted at have sommerhus. Det betyder, at vi sammen må bestræbe os på at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem mennesker og natur. Sommerhusejerne bør medvirke til, at klitterne ikke blive nedslidte, at fugle- og dyrelivet beskyttes, at vaden har sit eget liv, og at vi medvirker til at håndhæve Fanøs status som en del af ”Nationalpark Vadehavet”.

Senest har grundejerne fået en ikke uvæsentlig udfordring nemlig at kunne håndtere afvandingsproblemer. Det er en udfordring for den enkelte grundejer; men det er også en udfordring, som fremover vil kræve sammenhold og fællesskab, hvis det skal løses. Bl.a. dette vil vi i bestyrelsen have fokus på i den kommende tid.

Hvis du ikke allerede er medlem af foreningen, så meld dig ind og få indflydelse allerede ved den kommende generalforsamling.

Vi kan kontaktes på flg. mailadresse: info@soenderho-grundejer.dk; men sæt også sekretæren dolodberg@gmail.com på cc for at sikre, at jeres henvendelser kommer igennem til bestyrelsen.

Senest reviderede vedtægter for grundejerforeningen kan ses her.

Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

Seneste opdatering: 14.7.2024 v/Karin Lodberg